LKPA Valde

Valdes priekšsēdētāja: 

Ieva Bite

 .