LKPA partneri


Bērnu un jauniešu bezmaksas uzticības tālrunis 116111

darba dienās no plkst. 08:00 - 23:00

sestdienās no 08:00 - 22:00,

svētdienās no 10:00 - 22:00

www.bernutalrunis.lv


Krīžu centrs "Skalbes"

Diennakts krīzes tālrunis:

67222922,   27722292

www.skalbes.lv


Īpašo bērnu vecākiem

Atbalsts bērniem ar attīstības traucējumiem

www.portage.lv


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

www.bti.gov.lv


Bērnu un ģimenes politikas departaments

www.lm.gov.lv


Bāriņtiesa

Bāriņtiesu adreses - www.bti.gov.lv


Par drošu internetu

www.drossinternets.lv