VISI BIEDRI

VALTERE SOLVITA


Izglītība

  • Profesionālais Maģistra grāds psiholoģijā
  • No 2009.g. psihodrāmas studijas Moreno institūtā Latvijā

Darbavieta

  • Privātprakse

Specializācija

  • Individuālās konsultācijas
  • Grupu vadīšana
  • Krīzes intervence
  • Atbalsta grupu vadīšana sievietēm, kuras cietušas no vardarbības


E-pastssolvita.valtere@psihologstev.lv

Tālrunis: 29121598