VISI BIEDRI

TREILĪBA ANETE


Izglītība

  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (RPIVA, 2002.g.)
  • Klīniskais psihologs, rezidentūra
    (V.Behtereva Zinātniski pētnieciskais neiropsiholoģiskais institūts, 2004.g.)

Darba vieta

  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Darbs ar atkarīgajiem grupās, individuālas konsultācijas

Specializācija

  • Psihodiagnostika
  • Darbs ar pieaugušajiem atkarīgajiem (narkotiku, alkohola un medikamentozā atkarība)


E-pastsanete.t@inbox.lv

Tālrunis: 29837114