VISI BIEDRI

TERIŅA LĀSMA 


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija. Studiju joma: klīniskā psiholoģija

Darba vieta

  • VSAC "Vidzeme" filiāle "Allaži",psihologs

Specializācija

  • Psiholoģiskā novērtēšana, krīžu un vardarbības psiholoģija, kognitīvi biheiviorālā terapija


Tālrunis: 29400892

E-pasts: lasma_purina@inbox.lv