SKARA  DANA


Izglītība:

  • LU maģistra grāds psiholoģijā

Darba vieta:

  • Privātprakse, klīniskais psihologs

Specializācija:

  • Galvenā darbības un interešu joma ir saistībā ar UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms/traucējumi). 
  • Vadu individuālos vecāku treniņus sasitībā ar UDHS grūtībām ikdienā. 
  • Veicu psihoizglītošanu par un ap UDHS. 
  • Veicu izpētes bērniem (intelekta un emocionālās un uzvedības sfēras) visbiežāk bērniem, kam aizdomas par UDHS.

E-pasts: dana.skara@saprastudhs.eu

Tālrunis: 20043581