VISI BIEDRI

SADAUSKA INESE 


Izglītība

  • Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (2013. g. - 2015. g.), Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskā psihologa kvalifikācija
  • Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (2008. g.-2013 .g.), Profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta kvalifikācija

Darba vieta

  •  Ikšķiles vidusskola, izglītības psihologs

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte
  • Konsultēšana
  • Pusaudžu un pirmsskolas vecuma bērnu vecāku apmācības
  • Atbalsta grupu vadīšana


Tālrunis: 29496222

E-pasts: sadauska.inese@gmail.com