VISI BIEDRI

PUĶĪNA LĪKSMA


Izglītība

  • LU PPF sociālo zinātņu maģistrs, klīniskās psiholoģijas virziens, 2000
  • Teoloģiska izglītība
  • Papildus izglītība krīžu, pēctraumu konsultēšanā
  • Pieredze mācību grūtību izvērtēšanā skolēniem

Darba vieta

  • Rīga, Rīgas 28. vidusskola
  • RD JISD
  • Kristīgās vadības koledža

Specializācija

  • Individuāla konsultēšana
  • Psiholoģiskā izpēte (personības rakstura un intelektuālo spēju izvērtēšana, Vudkoka - Džonsona kognitīvo spēju testa sertifikāts u.c.)
  • Lekciju un semināru vadīšana


E-pasts: liksma@gmail.com

Tālrunis: 26179227