VISI BIEDRI

MELNE NATĀLIJA


Izglītība

  • LU PPI sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, 2003.g., Dipl. Nr. 013697
  • DPU sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, izglītības psihologa un sociālo priekšmetu skolotāja kvalifikācija, 2000.g., Dipl.Nr.001650

Darba vieta

  • Rēzeknes novads, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde, Speciālās izglītības atbalsta centrs, psiholoģe
  • Ludzas un Rēzeknes  NVA lektore

Specializācija

  • Pamatā darbs ar bērniem, kuriem ir garīgas attīstības traucējumi
  • Rēzeknes novada Pedagoģiskās medicīniskā komisijā darbība
  • Interešu jomā ir hologrāfiskā pieeja personības izaugsmē; pozitīva psiholoģija; individuālā psiholoģija; bērnu psihosomatiskās izpausmes


E-pastsnatamelne@inbox.lv

Tālrunis26160103