VISI BIEDRI

LUKSTRAUPE AIJA


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā ( LU, 2003. gads)
  • No 2007. gada līdz šim brīdim studijas Viļņas Universitātē kvalifikācijas līmenī individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā ( LPB psihoterapeita sertifikāts 2007.gads )

Darba vieta

  • Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas Centrs
  • Individuālās konsultēšanas privātprakse Rīgā, Artilērijas 22

Specializācija

  • Individuālais un grupu darbs ar alkohola, narkotiku, azartspēļu atkarīgiem pacientiem
  • Darbs atbalsta grupās ar atkarības pacientu tuviniekiem
  • Psiholoģiskā izpēte
  • Individuālā konsultēšana
  • Lekcijas par atkarību tēmu
  • Supervīzijas


E-pastslukstraupe@inbox.lv

Tālrunis: 29411468