VISI BIEDRI

LIETAVIETE INESE


Izglītība

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (iegūts 2009. g. Ļubļinas Katoļu universitātē Polijā) ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā un izglītības psiholoģijā

Darba vieta

  • Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts – lektors (priekšmeti: reliģijas psiholoģija, pastorālpsiholoģija)
  • Sociālās rehabilitācijas un aprūpes centrs „Saule” – psihologs

Specializācija

  • Individuālā psiholoģiskā konsultēšana un izpēte
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi grupās, izmantojot artterapijas metodes
  • Psiholoģiskās rehabilitācijas un motivācijas programmu veidošana un realizācija


E-pastsinese.lietaviete@gmail.com

Tālrunis: 27868494