VISI BIEDRI

LAPSIŅA INESE


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšnozare ( (Mag.Psych., LU diploms PDE Nr.7117)
  • Šobrīd studēju LU psiholoģijas doktorantūra, klīniskās psiholoģijas nozare + KBT

Darba vieta

  • RAKUS, 
  • Latvijas Universitāte, 
  • Ēšanas traucējumu resursu centrs
  • Privātprakse KBT centrā, Avotu iela 10-3, Rīga 

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem
  • Mācīšanās traucējumu izvērtēšana
  • Individuālas konsultācijas bērniem un pieaugušajiem


E-pasts: lapsa.inese@gmail.com