VISI BIEDRI

LANDMANE DACE


Izglītība

 • Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds sociālajā psiholoģijā, Latvijas
  Universitāte, 2011
 • Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā, Latvijas Universitāte, 2005
 • Skolotāja diploms (augstākā profesionālā izglītība ar integrētu izglītības zinātņu
  bakalaura standartu pedagoģijā), psiholoģijas skolotājs, Rīgas Pedagoģijas un
  izglītības vadības augstskola, 2003
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības
  vadības augstskola, 2002

Darba vieta

 • VP Rīgas reģiona pārvalde Kriminālpolicijas pārvalde, vecākā inspektore - psihologs
 • Psihologa privātprakse, psiholoģe

Specializācija

 • Speciālists – psihologs Kriminālprocesā
 • Nepilngadīgo nopratināšana saskaņā ar Kriminālprocesa likumu
 • Psiholoģiskā izpēte (cietušiem, lieciniekiem, aizdomās turētiem, tiesājamiem
  u.c.) un atzinumu sagatavošana tiesībsargājošām iestādēm (Valsts policijai,
  Prokuratūrai, Tiesai un pēc klienta pieprasījuma)
 • Semināru, lekciju un kursu vadīšana par juridiskās psiholoģijas tēmām


E-pastslandmane@inbox.lv

Tālrunis: 26433342