VISI BIEDRI

KRŪMIŅA INDRA


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā (LU, 2003)
  • Sertificēta klīniskā psiholoģe (KPA, 2008)
  • Sertificēta tiesu psiholoģijas eksperte (Tiesu ekspertu padome, 2008)
  • Marte Meo terapeite

Darba vieta

  • Rīgas bāriņtiesa
  • Privātprakse Rīgā, Stabu 33-25

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte
  • Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes
  • Individuālā konsultēšana
  • Lekcijas par dažādām psiholoģijas tēmām


E-pastsindra.krumina@gmail.com

Tālrunis: 26564469 .