VISI BIEDRI

JAŠKOVA KARĪNA 


Izglītība

  • Kopš 2014. gada. Psiholoģijas doktora studiju programma (zinātnes apakšnozare: Klīniskā psiholoģija ar novirzienu - kognitīvi biheiviorālā psihoterapija), Latvijas Universitāte
  • 2014.gads. Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (klīniskās psiholoģijas novirziens) un Psihologa kvalifikācija (ar izcilību), Latvijas Universitāte, Rīga (Latvija) 
  • 2010.gads. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija, Rīga (Latvija)

Darba vieta

  • Kopš 2014. gada - Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", 
    Krīzes centrs bērniem un sievietēm "Māras Centrs", psihologs
  • 2013. - 2014.g. - VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (novietne "Gaiļezers"), Klīniskais psihologs

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem
  • Psiholoģiskā konsultēšana bērniem un pieaugušajiem


Tālrunis: 22334074

E-pasts: karina.jaskova@inbox.lv .