FREIMANE  GUNITA


Izglītība:

  • Desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām (EMDR) 1. līmenis | 2023
  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (Latvijas Universitāte | 2021 - 2023, diploma nr. 1143).
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Latvijas Universitāte | 2018 - 2021, diploma nr. 0094).

Darba vieta:

Specializācija:

E-pasts: gunita.freiimane@gmail.com

Tālrunis: 22427688