VISI BIEDRI

FLUGINA SOLVITA


Izglītība

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā,
    Diploma nr. 012051 (LU, 2002)

Darba vieta

  • VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

Specializācija

  • Lekcijas psiholoģijā, komunikācijā
  • Psiholoģiskā izpēte


E-pastssolvita.flugina@inbox.lv