VISI BIEDRI

ELSIŅA INESE 

 

Izglītība

  • Studijas Psiholoģijas doktorantūrā LU Klīniskās psiholoģijas apakšnozarē (plānots uzsākt 2017.g.);
  • Profesionālais maģistra grāds Psiholoģijā (RPIVA, 2015);
  • Maģistra grāds Komunikācijas zinātnē (LU, 2006).
Darba vieta
  • BKUS "Gaiļezers" Garīgās veselības rehabilitācijas nodaļa - klīniskais psihologs;
  • Privātprakse - psihologs

E-pasts: inese@ineseelsina.lv

Tālrunis: 26451980