VISI BIEDRI

DREIMANE INGA


Darba vieta

  • Rīgas domes Labklājības departaments Apmācību un informācijas sektora vadītāja

Izglītība

  • Mg. Psych.

Specializācija

  • Klīniskā psiholoģija, ģimenes un attīstības psiholoģija, personības psiholoģija


E-pasts: Dreimane.inga@gmail.com

Tālrunis: 26180109