VISI BIEDRI

BRICE MARINA


Izglītība

  • Latvijas Universitāte, Maģistra grāds psiholoģijā (2004)
  • LU, doktora studiju programma, klīniskā psiholoģija, 
  • Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite.

Darba vieta

  • Privātprakse.

Specializācija

  • Individuālā konsultēšana
  • Krīzes intervence
  • EMDR metodes izmantošana traumatiskās pieredzes pārstrādē
  • Psiholoģiskā izpēte
  • Atbalsta grupu vadīšana vardarbībā cietušām sievietēm
  • „Bērnu emocionālā audzināšana” grupu vadīšana vecākiem


E-pasts: marinabrice.lv@gmail.com

Tālrunis: 29178383