BLŪMĪTE  INETA


Izglītība:

  • Psiholoģijas bakalaurs, SPPA 
  • Maģistra grāds Konsultatīvā psiholoģija. 
  • Šobrīd apmācība Psihoorganiskās analīzes psihoterapijā.  

Darba vieta:

  • Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, psihologs (no 2004.g.)
  • "Klīnika Dzintari", psihologs
  • VSA poliklīnika "Elite", psihologs

Specializācija:

  • Psihodiagnostika, konsultēšana, atbalsta grupu vadīšana.

E-pasts: ineta.blumite@gmail.com

Tālrunis: 29900963