BLAUA  SANITA


Izglītība:

  • Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā, psihologa kvalifikācija (LU, 2020).

Darba vieta:

Specializācija:

  • Psiholoģiskā konsultēšana.
  • Psihodiagnostika (intelekts, personības, emocionālā un kognitīvā sfēra).
  • Vecāku apmācības grupas “Bērnu emocionālā audzināšana” (BEA) vadīšana.
  • Izglītojošu semināru un lekciju vadīšana.