VISI BIEDRI

BEITIKA AELITA


Izglītība

  • Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (LU, 2003, dipl.nr. 013951)

Darba vieta

  • Biedrība Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs
  • Privātprakse Rīgā (A.Čaka ielā 83/85-B42)
  • Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Specializācija

  • Konsultēšana (pieaugušo un pāru konsultēšana)
  • Psiholoģiskā izpēte (DEĀK un pedagoģiski medicīniskajām komisijām)
  • Atzinumu sastādīšana  - sadarbībā ar bāriņtiesām, tiesībsargājošām institūcijām un sociālajiem dienestiem, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu izvērtēšana
  • Valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no vardarbības cietušiem bērniem
  • Izglītojošais darbs- semināri, lekcijas (tai skaitā BEĀ grupu vadīšana vecākiem)
  • Supervīzijas speciālistiem


E-pastsaelitabeitika@inbox.lv

Tālrunis29429275