LAILA  AKSJOŅENKO


Izglītība

  • Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā

Darba vieta

  • BKUS klīniskais psihologs

Galvenās darbības un interešu jomas

  • Konsultēšana - bērni, pusaudži, vecāki
  • Izpēte: kognitīvās spējas, emocionālā sfēra, ADOS tests

E-pasts: laila.aksjonenko@gmail.com

Tālrunis: 26152337

 .