VISI BIEDRI

AIŠPURE SANITA


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (LU,2002),
  • Psiholoģijas skolotāja kvalifikācija ( LU,2001),
  • Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas apmācība ( Sertifikāts Nr.36, 2002).
Darba vieta 

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte - pieaugušajiem, bērniem
  • Psiholoģiskā konsultēšana - ģimenēm ar bērniem
  • Vudkoka Džonsona kognitīvo spēju testa pielietojums
  • Semināri, lekcijas


E-pasts: sanita.aispure@gmail.com

Tālrunis:  26476017