Iesniegums - iestāšanās Latvijas Klīnisko psihologu asociācijā