Prasības supervizoriem

I     Par LKPA rekomendēto supervizoru klīniskajiem psihologiem var kļūt:

  1. Klīniskais psihologs, kurš ir ieguvis Klīniskā psihologa sertifikātu LKPA
  2. Kura profesionālā darba pieredze klīniskās psiholoģijas jomā nav mazāka par 10 gadiem
  3. Kurš ir turpinājis savu profesionālo izglītību un attīstību

II    Pretendentam sertifikācijas komisijai ir jāiesniedz LKPA izdota Klīniskā psihologa sertifikāta kopija un CV. 

III   LKPA sertifikācijas komisija aicina pretendentu uz pārrunām.

IV   Ja LKPA ētikas komisija konstatējusi pārkāpumus vai nepilnības psihologa profesionālajā darbībā, sertifikācijas komisija pretendentam pieprasa iesniegt vienu psiholoģiskās izpētes atzinumu un pievienot protokolus.

V    Pretendenta iekļaušanu vai neiekļaušanu supervizoru sarakstā sertifikācijas komisija pieņem aizklātas balsošanas rezultātā.