LKPA Sertifikācijas komisija

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja: 

Evija Strika

Komisijas sastāvs: 

Sandra Sebre

Laura Pirsko

Inga Skreitule - Pikše 

Ginta Teivāne

Ilze Damberga

Ilze Veitnere

LKPA sertifikācijas komisija izsniedz LKPA izdotu klīniskā psihologa sertifikātu, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir parādījis savu profesionālo sagatavotību un nokārtojis visas LKPA izstrādās sertifikācijas prasības.

LKPA izsniegtais klīniskā psihologa sertifikāts ir tikai LKPA apliecinājums, ka psihologs kā speciālists ir kompetents veikt psihologa profesionālo darbību klīniskās psiholoģijas darbības jomā.

Sertifikācijas procedūras prasības sertifikācijas kategorijai "Klīniskais psihologs" 

Resertifikācijas nolikums


Prasības supervizoriem

Dokumentus, lai iegūtu LKPA izdotu Klīniskā psihologa sertifikātu vai dokumentus par resertifikāciju var iesniegt Evijai Strikai (Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76 327. kab. vai arī personiski vienojoties par citu variantu, rakstot uz evija.strika@lu.lv).