KPA Ētikas komisija

Ētikas komisijas priekšsēdētāja: 

Jolanta Lamstere


KPA ētikas kodekss 

Komisijas sastāvs: 

Diāna Zande

Zane Avotiņa

Marina Brice

Līga Redliha

Rita Niedre