VISI BIEDRI

ZVILNA MAIJA


Izglītība

  • LU PPM iegūts Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija.
Darba vieta
  • Ogres 1. vidusskola, 
  • Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola
Specializācija
  • Psiholoģiskā izpēte (bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem), konsultēšana un atzinumu sniegšana;
  • Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV);
  • MFAD 2. un 3. dzīves gadam - bērnu agrīnā diagnostika;
  • Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem;
  • Karjeras konsultēšana.

E-pasts: maija.zvilna@inbox.lv

Tālrunis: 26482681