VISI BIEDRI

ZAREMBA  ARTŪRS

Izglītība:

  • 12/2022 - 02/2023, Shēmu terapijas bāzes līmeņa apmācības, Baltijas shēmu terapijas intitūts, Rīga, Latvija
  • 09/2020 - 07/2022, Klīniskā un veselības psiholoģija, Profesionālais maģistra grāds un psihologa kvalifikācija, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija
  • 09/2017 - 06/2020, Psiholoģija, Bakalaura grāds, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija

Darba vieta:

  • 07/2022 – šobrīd, Klīniskais, veselības un konsultatīvais psihologs, Artūra Zarembas psihologa privātprakse, Rīga, Latvija
  • 09/2021 – 02/2022, Klīniskais, veselības un konsultatīvais psihologs, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga, Latvija

Specializācija:

  • Klīniskā un veselības psiholoģija
  • Konsultatīvā psiholoģija
  • Individuālā psiholoģiskā konsultēšana tādos jautājumos kā:
   * trauksme, fobija un panikas lēkmes,
   * attiecības un seksualitāte,
   * pašvērtējums un sevis pieņemšana,
   * dusmas un emociju vadīšana,
   * dzimtes identitāte un dzimuma disforija
* Psiholoģiskā izpēte dzimuma disforijas jautājumos
* Psiholoģiskās krīzes intervence
* Grupu nodarbību, apmācību un semināru vadīšana
  • Strādāju ar pusaudžiem un pieaugušajiem latviešu, krievu un angļu valodās attālināti un klātienē. Atbalstu LGBTK+ klientus dažādos izaicinājumos un grūtībās.

E-pasts:  psihologs.arturs@gmail.com

Tālrunis:  27114427