VISI BIEDRI

VUCĀNE SANTA


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte;
  • Profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte
Darba vieta
  • Siguldas novada Domes Izglītības pārvalde, psihologs
Specializācija
  • Bērnu un pieaugušo psiholoģiskā izpēte;
  • Bērnu un pieaugušo individuāla konsultēšana;
  • Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi;
  • Bērna emocionālās audzināšanas (BEA) grupu vadīšana vecākiem.

E-pasts: santasceglova@gmail.com

Tālrunis: 29432968