VISI BIEDRI

VINOGRADOVA OLGA 


Izglītība

 • Mg.Psych Dipl. Nr. 010044, LU 2001
 • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā
 • Psihologa skolotāja kvalifikācija
 • Ģimenes psihoterapeits
 • Sistemiskais supervizors 

Darba vieta

 • VPMK, psihologs- eksperts
 • Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola, psihologs
 • Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži", klīniskais psihologs

Specializācija:

 • Psihoterapija
 • Psihodiagnostika
 • Darbs ar ģimenem
 • Supervizija organizācijās


Tālrunis: 29482727

E-pasts: vinogolga@inbox.lv