VĒJA  AMANDA


Izglītība:

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija, LU, 2014

Darba vieta:

  • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore

Specializācija:

  • Krīzes psiholoģija
  • Krīzes gadījumu vadība
  • Psiholoģiska atbalsta sniegšana bērniem, pusaudžiem krīzes gadījumos

Tālrunis:  26418020

E-pasts:  amanina@inbox.lv