VANAGA  IVETA

Izglītība: 

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija ar izcilību.

Darba vieta:

  • Krīzes konsultants, biedrībā "Skalbes"
  • Klīniskais psihologs Mārupes pašvaldības Sociālajā dienestā.

Specializācija:

  • darbs ar jauniešiem, pieaugušiem dažādos funkcionēšanas līmeņos un to grūtībām (izņemot robežstāvvokli) un dažādām mentālās veselības grūtību izpausmēm.

Tālrunis:  26544113

E-pasts:  v-iveta2@inbox.lv