VISI BIEDRI

UPENIECE IVETA


Izglītība

  • 2010.g. 19.janvāris. Maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija
  • Krīzes intervence, Sertifikāta Nr. 2-2008

Darba vieta

  • Rīgas Sociālā Dienesta Dienas Centrs "Skudrupūznis"

Specializācija

  • Individuāli konsultatīvais darbs
  • līdzatkarība, atkarība, pašizaugsmes un atbalsta grupu vadīšana


E-pastsivetaupe@inbox.lv

Tālrunis: 22383657