VISI BIEDRI

UKSTIŅA AIGA


Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (Sērija PD E, Nr. 7123)

Darba vieta

  • Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”, klīniskais psihologs

Specializācija

  • Attīstības psiholoģija
  • Darbs ar bērniem un pieaugušajiem
  • Krīzes intervence
  • Kognitīvi – biheiviorālās terapijas metodes


E-pasts: aigauk@gmail.com

Tālrunis: 28870808