TUMANOVS  ŅIKITA


Izglītība:

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā. Daugavpils universitāte. Diploma Nr. 0705, Sērija MD E

Darba vieta:

  • Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"

Specializācija:

  • Klīniskā psiholoģija,
  • Veselības psiholoģija.

E-pasts: nikita.tumanov@gmail.com

Tālrunis: 20045918