VISI BIEDRI

TEIVĀNE GINTA


Izglītība

  • Mag. psych.

Darba vieta

  • SO "Bērnu veselīgas attīstības centrs"

Specializācija

  • Individuālās konsultācijas
  • Psiholoģiskā izpēte un psiholoģiskā novērošana
  • Bērnu emocionālās audzināšanas grupu vadīšana


E-pastsg.teivane@one.lv

Tālrunis:  29461275