VISI BIEDRI


SUTRA ILONA


Izglītība

  • Bakalaura un maģistra grāds sociālajā psiholoģijā.

Darba vieta

  • Kārsavas novada pašvaldība, izglītības psihologs.

Specializācija

  •  intelektuālo spēju diagnostika skolēniem,
  • rekomendāciju un atbalsta pasākumu izstrāde mācību procesā skolēniem ar mācīšanās grūtībām, 
  • Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija dzīvesvietā.


E-pasts: ilona.sutra@inbox.lv

Tālrunis: 26665605