VISI BIEDRI

STRIKA EVIJA


Izglītība

  • Latvijas Universitāte, Maģistra grāds psiholoģijā (1997)
  • LKPA Klīniskā psihologa sertifikāts (2005) 
  • LKPA Tiesu psiholoģijas eksperta sertifikāts (2005)

Darba vieta

  • VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, tiesu ekspertīžu psiholoģe
  • LU PPF, lektore

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte
  • Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes
  • Atzinumu sastādīšana - sadarbībā ar bāriņtiesām un tiesībsargājošām institūcijām, sociālajiem dienestiem


E-pastsevija.strika@lu.lv