ŠTOKMANE  IEVA


Izglītība: 

  • Profesionālās augstākās izglītības maģistrs specialitātē Klīniskais psihologs, 2.kurss LU
  • Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā  (2019)
  • Maģistra grāds lietišķajā kultūras pētījumu analīzē (2011, Zviedrija)

Darba vieta: 

  • Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes, atbalsta persona pie krīzes tālruņa.
  • Projektu organizatore pašizaugsmes studijā "Luna"
Specializācija: 

  • Apzinātība, dzīvesspēks, darbs ar bērniem un ģimenēm.

E-pasts: ieva.stokmane@hotmail.com

Tālrunis:   28762121