STIKĀNE  EVA


Izglītība:

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās un veselības psiholoģijas apakšnozarē (LU, 2021).

Darba vieta:

  • Privātprakse (Rīga), www.evastikane.lv

Specializācija:

  • Konsultēšana: bērni, pieaugušie, ģimenes, pāri
  • Izpēte: kognitīvās spējas, emocionālā sfēra, ADOS tests

E-pasts: eva.stikane@inbox.lv

Tālrunis: 20281333