EVITA  SONDORA


Izglītība

  • Maģistra grāds klīniskajā un veselības psiholoģijā

Darba vieta

  • Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde, PII " Sprīdītis", 
  • Ozolnieku novada bāriņtiesa.

Galvenās darbības un interešu jomas

  • bērnu kognitīvo procesu, emocionālās sfēras izpēte,
  • vecāku konsultēšana,
  • vardarbības izpēte/atzinums/rehabilitācija,
  • pieaugušo personu personības izpēte (LKPT);

E-pasts: ev.sondora@inbox.lv

Tālrunis: 29683365