EVITA  SONDORA


Izglītība

  • Maģistra grāds psiholoģijā

Darba vieta

  • Jelgavas pilsētas izglītības pārvalde, PII " Sprīdītis", 
  • Ozolnieku novada bāriņtiesa un sociālais dienests

Galvenās darbības un interešu jomas

  • Pieaugušo personu personības izpēte (LKPT);
  • intelekta izpēte izglītojamajiem; 
  • ģimenes izpēte

E-pasts: ev.sondora@inbox.lv

Tālrunis: 29683365

 .