VISI BIEDRI

SMIRNOVA KARĪNA


Izglītība

  • Latvijas Universitāte - sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā

Darba vieta

  • Bērnu sociālās aprūpes centrs "Pļavnieki"
  • L. Gorkšas bērnu un jauniešu māja

Specializācija

  • Individuālā konsultēšana pieaugušajiem, pusaudžiem, bērniem
  • Psiholoģiskā izpēte
  • Neiropsiholoģiskā sensomotorā korekcija


E-pastskarinasm@inbox.lv

Tālrunis: 29543130