SKARA  SANTA


Izglītība:

  • Maģistra grāds Klīniskajā un Veselības psiholoģijā

Darba vieta:

  • Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes"

Specializācija:

  • Klīniskā psiholoģija, izvērtēšana un izpēte

E-pasts:  santa.skara@gmail.com

Tālrunis:   20203511