VISI BIEDRI

SKARA KRISTA


Izglītība

  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
  • Profesionālais maģistrs - klīniskais psihologs, 1. kurss

Specializācija

  • Psiholoģiskā izpēte
  • Kriminālā psiholoģija
  • Patopsiholoģija
  • Mentālās sfēras traucējumi


E-pastsskarakrista@gmail.com

Tālrunis: 28340056