ŠKAPARE GUNTA  

 

Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā - RPIVA.

Darba vieta

  • Privātprakse - psihologs Balvos, Stacijas ielā 19

Specializācija

  • Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un pieaugušām personām,
  • psiholoģiskā izpēte un atzinumi,
  • rehabilitācija,
  • krīzes intervence.

E-pasts: guntaskap@inbox.lv