VISI BIEDRI

SAUĻŪNA ANDA 

Izglītība

  • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija klīniskajā psiholoģijā

Darba vieta

  • Valsts bērnu tiesību aizsardzības Inspekcija, Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta referente (psiholoģe)
  • Bērnu uzticības tālruņa konsultante


Tālrunis: 29624477

E-pasts: anda.sauluna@gmail.com