VISI BIEDRI

SARKSŅA LILITA


Izglītība

  • Latvijas Universitāte, Maģistra grāds psiholoģijā (1998)
  • LKPA Klīniskā psihologa sertifikāts (2005)

Darba vieta

  • Psiholoģe "Psiholoģiskās ekspertīzes un psiholoģiskās izpētes centrs"
  • Privātprakse Ogrē

Specializācija

  • Individuālā konsultēšana
  • Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem (arī pedagoģiski medicīniskajām komisijām un DEĀK)
  • Atzinumu rakstīšana  - sadarbībā ar bāriņtiesām, tiesībsargājošām institūcijām un sociālajiem dienestiem, adoptētāju, aizbildņu un viesģimeņu izvērtēšana
  • Supervīzijas speciālistiem, lekcijas


E-pastslilitasarksna@inbox.lv

Tālrunis: 26496943